langlion
langlion
banner

TOEFL Junior

Czym jest certyfikat TOEFL Junior®?

TOEFL Junior® to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2).

TOEFL Junior® to miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL Junior® jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku  szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL iBT®.

 

TOEFL Junior® to przede wszystkim:

  • Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku.
  • Egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach.
  • Egzamin określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności.
  • Egzamin, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go „oblać”. Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali.
  • Pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych.
  • Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego.
  • Do raportu wyników egzaminu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile ®Measures report.
  • Cenny dodatek do portfolio uczniów.

 

Format egzaminu TOEFL Junior®

Egzamin TOEFL Junior® jest egzaminem w wersji papierowej (paper-and-pencil format) i składa się z 3 sekcji: Listening Comprehension, Language Form and Meaning oraz Reading Comprehension.

Sekcje egzaminuCzasLiczba pytańRodzaje zadańPunktacja
Listening Comprehension35-40 minut42 zadaniaKrótkie, a także rozbudowane wypowiedzi i dialogi200-300
Reading Comprehension50 minut42 zadaniaUmiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej i poza szkolnej200-300
Language Form 25 minut42 zadaniaRozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych i słownictwa; wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu200-300

Skala ocen opiera się na liczbie punktów w przedziale od 600 do 900.

Egzamin składa się ze 126 pytań i trwa ok. 110 minut.

 

Jak przebiega TOEFL Junior®?

Listening Comprehension – w tej sekcji znajdziemy nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków.  Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim. Co więcej, uczeń wykazuje się umiejętnością przyswajania wiedzy, uczenia się w języku angielskim.

Reading Comprehension – sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej. Teksty obejmują takie obszary tematyczne jak np.: sztuka, nauka, społeczeństwo. Ponadto sekcja ta sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście pozaszkolnym np.: korespondencja (wiadomości email, listy), broszury, reklamy, harmonogramy.

Language Form and Meaning – sekcja ta ocenia kluczowe umiejętności językowe tj. rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście.

Raport Wyników TOEFL Junior® i Lexile®  Measure

Wyniki egzaminu TOEFL Junior® są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi.

Do raportu wyników egzaminu TOEFL Junior® jest dołączony tzw. Lexile® Measures. Lexile® Measures wskazuje umiejętności czytelnika oraz stopień trudności książek na tej samej skali. Każdy raport wyników egzaminu TOEFL Junior® zawiera skalę Lexile® Measures, która może być użyta w celu znalezienia książek na adekwatnym poziomie do umiejętności czytelnika. Umożliwia to  dalszy rozwój kompetencji językowych.

Znając poziom Lexile® ucznia, eliminujemy wszelkie wątpliwości w doborze odpowiedniej książki. Tysiące książek jest zaklasyfikowanych wg. Lexile® Measures, a jeszcze więcej jest ocenianych każdego dnia.

Aby dowiedzieć się więcej o Lexile® Measures, polecamy lekturę strony: www.lexile.com/toefljunior

 

Egzamin TOEFL Junior® i poziomy Rady Europy (CEFR)

 A2B1B2
Listening225-245250-285290-300
Reading210-245250-275280-300
Language Form and Meaning210-240245-275280-300

Warto dodać, że poziomy Rady Europy i zakres kompetencji językowych jest zależny od grupy wiekowej, dlatego np. poziom kompetencji określony jako B2 dla ucznia gimnazjum, nie będzie pokrywać się z poziomem kompetencji określonym jako B2 u osoby dorosłej.

 

Terminy egzaminów

Egzamin TOEFL Junior® jest organizowany w sesjach zamkniętych, odbywających się regularnie w centrum egzaminacyjnym Euro-School oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udziela nasze autoryzowane centrum egzaminacyjne: Euro-School, Piękna 7A, Mińsk Mazowiecki tel. 25 759 69 69 (w godz. 14.00-22.00)

TOEFL Junior® uznanie

Egzamin TOEFL Junior® cieszy się ogromną popularnością w szkołach językowych, gimnazjach oraz liceach. Egzamin jest aktualnie dostępny w ponad 25 krajach, a wkrótce dotrze do pozostałych państw na całym świecie.

Koszt egzaminu

Cena egzaminu wynosi 300 zł