langlion
langlion
banner

WiDaF Basic®

Czym jest egzamin WiDaF Basic®?

Egzamin WiDaF Basic® to obiektywny i rzetelny sprawdzian znajomości języka niemieckiego w środowisku pracy i w kontekście ogólnym użycia niemieckiego. Egzamin ten ocenia umiejętności obcokrajowców w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku pracy. WiDaF Basic ® został specjalnie opracowany jako pierwszy i przyjazny test dla początkujących pragnących sięgnąć po nowe możliwości w międzynarodowym środowisku. Egzamin ma na celu sprawdzenie zakresu kompetencji od poziomu początkującego do niższego średniozaawansowanego określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEF) jako poziomy od A1 do B1. Wyższe poziomy zaawansowania (A2-C2) są mierzone przez egzamin WiDaF®.

Struktura egzaminu

Test WiDaF Basic® składa się z 70 pytań wielokrotnego wyboru i obejmuje szeroki zakres codziennych sytuacji w zróżnicowanym kontekście. Egzamin trwa godzinę; dodatkowo dopełnienie formalności administracyjnych przed jego rozpoczęciem zajmuje około 15 minut.

Część I: Słownictwo i struktury gramatyczne

Zdający mają 40 minut na wypełnienie części 1 i 2.

Część słownictwo i struktury gramatyczne zawiera 30 pytań testowych (pytania 1-30) i podzielona jest na dwie mniejsze części:

Słownictwo i struktury Rodzaj zadań Liczba pytań
Część 1 Słownictwo 15
Część 2 Struktury gramatyczne 15

Część II: Czytanie ze zrozumieniem

Część czytanie ze zrozumieniem zawiera 10 pytań testowych (pytania 31-40).

Czytanie ze zrozumieniem Rodzaj zadań Liczba pytań
Część 1 Krótkie teksty 10

Część III: Rozumienie ze słuchu

Część rozumienie ze słuchu składa się z 30 pytań testowych (pytania 41-70). Część ta trwa około 20 minut.

Słownictwo i struktury Rodzaj zadań Liczba pytań
Część 1 Opisy ilustracji 5
Część 2Stwierdzenia ogólne 10
Część 3 Rozmowy15

Kontekst pytań egzaminacyjnych

W teście pojawiają się zazwyczaj następujące miejsca i sytuacje. Wiedza specjalistyczna w tej dziedzinie nie jest jednak konieczna do tego, by poprawnie odpowiedzieć na pytania.

Praca biurowa, krótkie listy i teksty, e-maile, rozmowy telefoniczne i wiadomości, rozmowy w biurze, spotkania, szkolenia, zarządzanie, opisy produktów, itp.

Codzienne sytuacje biznesowe, podróże, kolacje, rozmowy towarzyskie, itp.

Przeznaczenie testu – grupy docelowe

Egzamin WiDaF Basic® stanowi pierwszy sprawdzian umiejętności językowych i jest szczególnie polecany:

  • zdającym, którzy przygotowują się do pracy lub ubiegają się o pracę na stanowisku wymagającym znajomości języka niemieckiego;
  • osobom, które chciałyby sprawdzić swoją znajomość niemieckiego jako języka używanego w pracy i w życiu codziennym;
  • firmom, które chciałyby podnieść kompetencje językowe swoich pracowników oraz wyznaczyć im określone cele w tej dziedzinie;
  • osobom uczącym się, które muszą oficjalnie potwierdzić własne kompetencje językowe za pomocą Certyfikatu.

Do egzaminu WiDaF Basic® można podchodzić nieograniczoną ilość razy i stanowi on pierwszy szczebel w drodze do egzaminu WiDaF® jako sprawdzian kompetencji językowych oraz podstawowy element przygotowania do późniejszej kariery zawodowej.

Zalety egzaminu WiDaF Basic®

  • Egzamin WiDaF Basic® opracowano specjalnie z myślą o firmach oraz instytucjach edukacyjnych i stanowi on obiektywny i ustandaryzowany sprawdzian znajomości języka niemieckiego.
  • Takie same na całym świecie znormalizowane procedury dotyczące przebiegu egzaminu oraz jego oceny gwarantują, że osiągnięty wynik stanowić będzie wiarygodny i obiektywny sprawdzian kompetencji językowych.
  • Egzamin zawiera pytania wielokrotnego wyboru dotyczące odpowiednich branż oraz sytuacji biznesowych.
  • Szczegółowe wyniki pozwalają na ustalenie poziomu zdającego oraz stanowią motywację do dalszych postępów w nauce.
  • Znajomość języka niemieckiego potwierdzona zewnętrznie za pomocą certyfikatu WiDaF Basic® podnosi szanse na rynku pracy.
  • Egzamin ten uznawany jest przez wiele firm za miarodajny sprawdzian podstawowej znajomości języka niemieckiego w biznesie.

Jakość

Egzamin WiDaF Basic® został opracowany przez ekspertów w dziedzinie nauczania we współpracy z przedstawicielami środowisk biznesowych, co stanowi gwarancję tego, że egzamin ten jest właściwie przygotowany zarówno pod względem teoretycznym, jak i pod względem praktycznych jego zastosowań.

Certyfikat i punktacja

Zdający otrzymują Certificate WiDaF Basic , który podaje wynik egzaminu wyrażony w punktach (maksymalnie 180 punktów możliwych do zdobycia). Zdający otrzymują trzy osobne wyniki dotyczące każdej części egzaminu, które dodane do siebie składają się na wynik całego egzaminu. Szczegółowy opis wyników przedstawia słabe i mocne strony zdającego. Egzamin WiDaF Basic® został opracowany jako egzamin służący ocenie kompetencji językowych, dlatego też nie wyznaczono żadnych progów punktowych wymaganych do tego, by taki egzamin zdać. Wyniki egzaminu są miarodajne i dokładne oraz odpowiadają normom wyznaczonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat jest przesyłany pocztą w ciągu dwóch tygodni od daty egzaminu.

Terminy egzaminów

Egzamin WiDaF Basic® jest organizowany w sesjach zamkniętych, odbywających się regularnie w centrum egzaminacyjnym Euro-School oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udziela nasze autoryzowane centrum egzaminacyjne: Euro-School, Piękna 7A, Mińsk Mazowiecki tel. 25 759 69 69 (w godz. 14.00-22.00)

Egzamin WiDaF Basic® i poziomy Rady Europy (CEFR)

 A1A2B1
Słownictwo / Gramatyka (0-75 pkt) 507075
Czytanie (0-25 pkt) 112025
Słuchanie (0-80 pkt) 647580
SUMA 125165180

Referencje

Accor, AGFA, Air France, Alcatel, Alstom, Atena, Aventis, Canal+, Cetelec, CIC Est, CLAAS, DEGUSSA, Deutsche Bank, DURA Automobile, EDF, Europ Assistance, France

Telecom, Gaz de France, Hewlett Packard, La Roche-Posay, Le Point, Miele, Lorenz Bahlsen, Lufthansa, Miele, Quelle, Robert Bosch France SAS, SFR, Siemens, Schlecker NCS, Suzuki, Trefimetaux, Valeo.

Więcej informacji oraz przykładowy test:

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-WiDaF/Certyfikat-WiDaF-Basic-R

Koszt egzaminu

Cena egzaminu wynosi 295 zł.