langlion
langlion
banner

WiDaF® (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft)

Egzamin WiDaF® (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF® jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową.

WiDaF® to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie.

 

Format egzaminu:

 • Sekcja I (105 minut)
 • Słownictwo
  • Tematy: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy, itp.
  • Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje, itd.
 • Gramatyka:
  • Koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki, itd.
 • Czytanie
  • Teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe, itd.

 

 • Sekcja II (45 minut)
 • Słuchanie
  • Podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne, itd.

 

Pobierz testy przykładowe (pliki PDF):

 

Wyniki

Skala punktacji WiDaF® to 0-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe
Słownictwo:0-330 punktów
Rozumienie tekstu pisanego:0-330 punktów
Rozumienie ze słuchu: 0-330 punktów

Przykładowy certyfikat można zobaczyć: tutaj

 

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu oczekuje się ok. 30 dni, wyniki są wcześniej przesyłane w formie elektronicznej.

 

Terminy egzaminów

Egzamin WiDaF® jest organizowany w sesjach zamkniętych, odbywających się regularnie w centrum egzaminacyjnym Euro-School oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udziela nasze autoryzowane centrum egzaminacyjne: Euro-School, Piękna 7A, Mińsk Mazowiecki tel. 25 759 69 69 (w godz. 14.00-22.00)

 

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 

Tabela Sprawności Językowych: link

 

Uznawalność

W środowisku biznesu WiDaF® znalazł uznanie w takich firmach jak między innymi:
AGFADURA AutomobileDeutsche Bank
AlcatelFrance TelecomSiemens
AlstomMarks & SpencerBre Bank
Canal +Marsh SAMiele
DeloitteValeoStelmi

 

Egzamin WiDaF® i poziomy Rady Europy (CEFR)

 A2B1B2C1C2
Słownictwo/ Gramatyka (0-330 pkt) 0-8283-165166-245246-299300-330
Czytanie (0-330 pkt) 0-8283-165166-245246-299300-330
Słuchanie (0-330 pkt) 0-8283-165166-245246-299300-330
SUMA 0-246247-495496-735736-897898-990

 

Koszt egzaminu

Cena egzaminu wynosi 400 zł.