langlion
langlion
banner

Metoda Direktes Deutsch

 

Opis metody

Kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią DIREKTES DEUTSCH przeznaczony jest dla osób pragnących w krótkim czasie nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się językiem niemieckim. Całość kursu przewidziana jest na okres dwóch lat akademickich (w systemie dwa razy w tygodniu po dwie godziny) i zawiera materiał językowy konieczny do uzyskania certyfikatu Zertifikat Deutsch.

Podstawą kursu jest intensywna praca na zajęciach prowadzonych głównie w formie ustnej, a wprowadzany materiał ćwiczony jest w postaci pytań i odpowiedzi. Powtarzanie w szybkim tempie całych struktur w języku niemieckim wywołuje efekt automatycznego ich przyswajania. Uczniowie formułują również krótkie samodzielne wypowiedzi na określony temat podsumowujące przerobiony fragment materiału. Taka forma zajęć pozwala na przyswojenie słownictwa, właściwej wymowy oraz praktyczne opanowanie podstawowych struktur gramatycznych pozwalające na swobodne wypowiadanie się w języku niemieckim. Zajęcia uzupełnione o czytanie oraz pisanie ze słuchu tekstów wcześniej przerobionych ustnie.

Trudna często gramatyka języka niemieckiego przedstawiona jest w jasny i przystępny sposób. Praktyczne i nowoczesne słownictwo podzielone jest na działy tematyczne, co ułatwia jego zapamiętywanie oraz wykorzystywanie w praktyce. Już od pierwszych lekcji daje to uczestnikom kursu widoczne efekty nauki.