langlion
langlion
banner

Aktualności

16

listopad

szkol-ue-a3-internet

Uprzejmie informujemy, że Euro-School prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia do projektu unijnego „Znajomość języków obcych szansą na rynku pracy”.

O Projekcie

Projekt „Znajomość języków obcych szansą na rynku pracy” RPMA.10.02.00-14-4932/16 realizowany jest przez Euro-School Szkoła Języków Obcych sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.

W ramach projektu oferowane są do wyboru: kurs języka angielskiego 180 godz. lub kurs języka niemieckiego 180 godz. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do certyfikowanych egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności językowe.

Szkolenia jak i egzaminy certyfikujące są dla uczestników całkowicie bezpłatne.

Dla kogo?

Uczestnikami projektu mogą być osoby które:

 • Ukończyły 25 rok życia i nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Mieszkają na terenie powiatów: mińskiego, garwolińskiego, otwockiego, wołomińskiego
 • Pozostają bez zatrudnienia lub
 • Posiadają status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo lub
 • Pracują lub
 • Prowadzą działalność gospodarczą lub
 • Uczą się

Szkolenia:

W ramach projektu: Znajomość języków obcych szansą na rynku pracy przewidziano realizację następujących szkoleń (jedno szkolenie do wyboru): 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (od podstaw)

Poziom kursu:

 • A1 + A2 (180 godzin) czas trwania kursu ok. 7 miesięcy

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią certyfikowanego egzaminu TOEIC (obecność obowiązkowa) potwierdzającego zdobycie biegłości językowej na poziomie A2.

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO (od podstaw)

Poziom kursu:

 • A + A2 (180 godzin) czas trwania kursu ok. 7 miesięcy

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią certyfikowanego egzaminu WiDaF (obecność obowiązkowa) potwierdzającego zdobycie biegłości językowej na poziomie A2.

Wszystkie szkolenia odbywają się na terenie Euro-School. Na szkoleniu wymagana jest min. 80% obecność. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie podręczniki oraz płyty CD do nauki wybranego języka wraz z dostępem do platformy elearningowej.

Zajęcia będą prowadzone metodą bezpośrednią, która gwarantuje doskonałe rezultaty każdemu kursantowi. Metoda bezpośrednia kładzie szczególny nacisk na najważniejszą umiejętność językową, jaką jest mówienie.

Rozpoczęcie kursów planowane jest w styczniu 2017 r.

Jak się zapisać?

Należy zgłosić się do biura projektu mieszczącego się w Euro-School Szkoła Języków Obcych przy ul. Pięknej 7A (budynek Gimnazjum) w godzinach 14-22,  tel 25 759 69 69 i wypełnić następujące dokumenty:

– kwestionariusz zgłoszeniowy

– ankieta motywacyjna

– kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzona za zgodność z oryginałem lub

– zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy – dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP lub

– oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo – dla osób pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy    lub

– oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Dokumenty są  dostępne w biurze projektu

Piękna 7 A; 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: 25 759 69 69 lub 728 872 885

codziennie w godzinach 14.00 – 22.00

 

Dokumenty można:

 1. złożyć osobiście w Biurze Projektu
 2. wysłać pocztą do Biura Projektu
 3. wysłać e-mailem na adres: euroschool@euroschool.edu.pl

19

październik

wtja2016-9m-fb-w-tle

20 listopada o 11.00  mieszkańcy w miastach całej Polski napiszą Wielki Test Języka Angielskiego. Udowodnijmy, że Mińsk Mazowiecki także zna angielski. Na uczestników Testu czekają atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w Teście należy się zarejestrować na stronie www.minskmazowiecki.znaangielski.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

27

wrzesień

Uprzejmie informujemy, że od października sekretariat Euro-School jest dostępny dla Państwa od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00 – 22.00 oraz w soboty w godz. 9.00 do 15.00.

31

sierpień

Aktualnie prowadzimy zapisy na kursy języków obcych. Pierwsze zajęcia ruszają w połowie września. Więcej informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 14.00 – 22.00. Zapraszamy.

Plakat kursy

17

sierpień

OnlineLearning

Jeśli pracujesz w nietypowych godzinach lub z innych powodów nie możesz uczestniczyć w kursie stacjonarnym, proponujemy Ci lekcje online poprzez Skype lub naszą platformę LangLion w formacie one-on-one.

Nasza oferta online obejmuje:

–  ANGIELSKI OGÓLNY
–  BUSINESS ENGLISH
–  KONWERSACJE

1 lekcja trwa 50 minut. Zajęcia prowadzi Pani Charmaine Klass-Żmuda. Cena 1 lekcji to jedyne 60 zł. Skorzystaj z okazji i zarezerwuj miejsce już teraz.