langlion
langlion
banner

Aktualności

21

kwiecień

TOEFL JUNIOR 3

18 kwietnia młodzież z terenu powiatu mińskiego po raz pierwszy miała możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu TOEFL Junior w ramach akcji „TOEFL Junior dla wszystkich” zorganizowanego przez Euro-School pod auspicjami największej na świecie organizacji certyfikacyjnej, jaką jest ETS (Educational Testing Service) z siedzibą w Princeton, USA.

Kandydaci pisali egzamin bezpłatnie w ramach akcji pilotażowej, a wszelkie koszty Euro-School pokryła z własnych środków.Standardowa cena egzaminu to 300 zł.

Celem akcji pilotażowej było zapoznanie zdających z formułą TOEFL Junior oraz procedurami obowiązującymi podczas międzynarodowego egzaminu.

Egzamin TOEFL Junior to świetny wybór dla młodzieży w wieku szkolnym. Dzięki niemu kandydat może precyzyjnie sprawdzić aktualną wiedzę z języka angielskiego oraz otrzymać potwierdzenie swojej wiedzy w postaci międzynarodowego certyfikatu. Dodatkowym atutem jest fakt, że egzaminu nie da się „oblać” Wynik wyrażony jest w skali punktowej i odpowiada on poziomom od A1 do B2 w skali CEFR Rady Europy.
Już po 2 tygodniach kandydaci poznają wyniki sesji egzaminacyjnej. Po otrzymaniu wyników osoby zainteresowane będą mogły zgłosić chęć otrzymania międzynarodowego certyfikatu w bardzo promocyjnej cenie.
Akcję „TOEFL Junior dla wszystkich” popierają: Starosta Powiatu Mińskiego Pan Antoni Jan Tarczyński oraz Burmistrz Miasta Pan Marcin Jakubowski.